Konkurs dla szkół podstawowych 21-11-2022

KONKURS PLASTYCZNY

Temat  „ Wymarzony widok z okna twojej szkoły”

Cele konkursu:

- wspieranie wychowania dzieci i młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej,

- rozwijanie uzdolnień plastycznych, fantazji i wyobraźni,

- zachęcenie dzieci do prezentowania własnych umiejętności

- nauka pracy w grupie

Regulamin konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII –VIII szkół podstawowych.
Technika wykonania prac: dowolna z wyłączeniem prac przestrzennych
Format prac: A4 lub A3
Kryteria oceny:
- poziom artystyczny i estetyka prezentowanych prac,
- zgodność pracy z tematem przewodnim,

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu

Do każdej pracy należy dołączyć :

Informację zawierającą:  adres i nazwę placówki  oraz klasę
z numerem telefonu, imię i nazwisko opiekuna artystycznego, adres e-mail.

Każda klasa może wystawić tylko jedna prace.
Zdjęcie pracy prosimy wysłać na adres email biuro@interpc.pl  osoba odpowiedzialna za konkurs Pan Marcin Smyczek Tel. 691207152

Zdjęcie każdej wysłanej pracy zostanie opublikowane  na facebook InterPC  ilość LIKE pod daną pracą zadecyduje która praca klasy wygra.

Klasa wygranej  pracy  otrzyma nagrody ufundowaną przez firmę INTER-PC Anna Sumara Matuszyńska

Bilety do kina dla całej klasy na wybrany film przez Szkołę w kinie CinemaCity CH Agora.

Dodatkowo Szkoła która jest podłączona do sieci teleinformatycznej organizatora konkursu otrzyma NAGRODĘ 3 miesiące Internetu za 1 zł
Termin nadsyłania/składania prac: do 5.12.2022 r.

Publikacja wszystkich nadesłanych prac na facebook INTER-PC w dniu 6.12.2022r


Rozstrzygnięcie konkursu: 19.12.2022 r.

Wręczenie Nagrody  21.12.2022.r

 

INFORMACJA NA TEMAT RYZYKA

Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie danych na Facebook’u, prosimy

dodatkowo zapoznać się z poniższymi informacjami

Umieszczanie danych osobowych na portalu Facebook łączy się z przekazywaniem tych danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – a więc państw spoza Unii Europejskiej.

Administratorem tych danych umieszczonych na portalu Facebook jest Facebook Ireland Ltd.

(kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tego podmiotu możliwy jest przy użyciu formularza: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Facebook Ireland Ltd. znajdują się pod linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation. W polityce znajduje się deklaracja wykonywania praw osób, których dane dotyczą wynikających z RODO. Uprawnienia te można wykonać za naszym pośrednictwem (patrz pkt 13 powyżej).

Zgodnie z oświadczeniem Facebook Ireland Ltd., jako część organizacji globalnej, działa zarówno na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), jak i poza nim i może przekazywać i przetwarzać dane na terytorium poza EOG, które nie ma takich samych ustawowych gwarancji ochrony danych jak na terenie EOG. Facebook korzysta przy tym ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską w celu zapewnienia, równoważnego poziomu ochrony (więcej informacji dostępnych tutaj:

https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp).

Jakie wiążą się z tym ryzyka?

Treści zamieszczane na fanpage’u na Facebooku są dostępne dla każdej zainteresowanej osoby, która korzysta z portalu. Dlatego też, potencjalnie, osoby z całego świata będą mogły poznać opublikowane przez nas dane osobowe.

Publikować będziemy tylko takie treści, które nie będą sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami                              i normami kulturowymi. Nie możemy wykluczyć, że jakaś osoba trzecia będzie chciała wykorzystać te dane do własnych celów, np. dokona przeróbki nagrań w zakresie wizerunku lub głosu. Gdy tylko dowiemy się o takiej sytuacji, niezwłocznie poinformujemy o tym właściwy portal oraz dokonamy usunięcia danych na poziomie prowadzonego przez nas fanpage’a. Chcemy w tym miejscu podkreślić, że to my decydujemy o tym, czy jakiś film lub zdjęcie nadal jest wyświetlane fanpage’u, czy nie – wobec tego mamy kontrolę nad danymi, które tam umieszczamy. Zapewniamy, że będziemy wrażliwi na każdy potencjalny przejaw mowy nienawiści.

W związku z tym, że siedziba Facebooka znajduje się na terenie USA informujemy, iż zgodnie                                   z obowiązującym w USA prawem, agencje rządowe mają prawo dostępu do szerokiej gamy informacji przetwarzanych w ramach działalności tych firm - między innymi do danych osobowych klientów i użytkowników. Wskazujemy, iż obywatele Unii Europejskiej nie mają możliwości realizacji praw wynikających z RODO, w tym wyrażenia sprzeciwu, wobec takiego przetwarzania danych przez te agencje.