Zamówienie www/email/mysql

Wybierz usługi, które chcesz zamówić: konto email konto www+ftp baza mysql Login, czyli nazwa konta musi składać się z 5-12 znaków. Dopuszczalne znaki to: małe litery, cyfry i myślnik. Hasło musi składać się z 5-12 znaków. Dopuszczalne są wszelkie znaki.