Usługi dodatkowe

 1. Podłączenie komputera abonenta do struktury sieci : ( 49,00 zł )
  Teraz tylko 1 grosz!
 2. Podłączenie drugiego i kolejnego komputera w tym samym lokalu - gratis!
 3. Wymiana kabla w lokalu - 50,00 – 100.00 zł
 4. Zamiana lokalizacji podłączenia (w obrębie sieci) - gratis!
 5. Zawieszenie usługi - brak opłaty!
 6. Ponowna aktywacja - 60,00 zł
 7. Kara umowna za udostępnianie usługi osobie trzeciej poprzez podłączenie dodatkowego użytkownika poza lokalizacją, w której klient korzysta z dostępu do internetu - 500 zł
 8. Zmiana Abonenta - przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy - gratis!
 9. Ponowne podłączenie abonenta po zawieszeniu lub rezygnacji - 60,00 zł
 10. Ponowne podłączenie abonenta po złamaniu regulaminu, braku płatności- 100,00 zł
 11. Zmiana pakietu z wyższego na niższy - brak opłaty
 12. Zmiana pakietu z niższego na wyższy - brak opłaty
 13. Konfiguracja routera wifi u klienta - 50zł
 14. Konfiguracja routera wifi w biurze obsługi klienta - 30zł